ru

ua

404

Послуги в сфері проектування, оцінки
технічного стану та експлуатаційної
придатності будівель та споруд

Обстеження технічного стану, паспортизація,
розробка проектів посилення будівель та
споруд, будівельних конструкцій та інженерних мереж