ru

eng

ua

Послуги

Головна → послуги

Експертиза з охорони праці та промислової безпеки

 • щодо спроможності підприємства виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної
  небезпеки;
 • імпортного устаткування на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки;
 • устаткування для отримання дозволу на застосування.

Технічний огляд; позачерговий технічний огляд у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або
пошкодження устаткування; експертне обстеження, технічне діагностування з продовженням строку служби, складання
паспортів устаткування

  Зазначені роботи виконуються для наступного устаткування:

 • парових та водогрійних котлів;
 • посудин, що працюють під тиском;
 • трубопроводів пари та гарячої води;
 • вантажопідіймальних кранів, талів, підйомників;
 • ліфтів;
 • електроустановок та електрообладнання;
 • обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній, ливарній та коксохімічній промисловості, ливарного
  обладнання.

Неруйнівний контроль устаткування

  Неруйнівний контроль здійснюється за наступними методами контролю - візуально-оптичний, ультразвуковий, магнітопорошковий,
  капілярний та вимірювання твердості металу.

  Роботи з неруйнівного контролю виконуються у наступних виробничих секторах:

 • литво;
 • поковки, прокат, листи;
 • зварювання та наплавки;
 • труби;
 • металовироби та напівфабрикати;
 • металообробка та метало виробництво;
 • теплова енергетика;
 • трубопроводи;
 • хімія та нафтохімія;
 • бурильне обладнання;
 • вантажопідіймальні механізми;
 • металоконструкції та будівельні конструкції.

Проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки. Розробка, експертиза декларацій безпеки об’єктів підвищеної
небезпеки та планів локалізації й ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС)

Обстеження технічного стану, паспортизація, розробка проектів посилення будівель та
споруд, будівельних конструкцій та інженерних мереж

 • обстеження та паспортизація будівель та споруд;
 • розробка проектів посилень конструкцій;
 • розробка проектів нового будівництва;
 • здійснення технічного нагляду за будівництвом;
 • здійснення авторського нагляду.

Випробування продукції в акредитованій НААУ випробувальній лабораторії, в тому числі при виконанні робіт з сертифікації
продукції та робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів України

  Випробувальна лабораторія НВП «Укртехексперт» діє на підставі атестату акредитації НААУ № 2Н1023 та виконує випробування по
  визначенню параметрів безпеки, функціональних параметрів і характеристик, неруйнівного контролю наступної продукції:

 • вантажопідіймальних кранів, талів, домкратів, лебідок, підйомників, навантажувачів;
 • ліфтів, ескалаторів та пішохідних рухомих доріжок;
 • котлів центрального опалення, котлів парових та інших парогенераторів, пальників пічних, радіаторів та конвекторів центрального
  опалення;
 • резервуарів та балонів металевих для стиснених або скраплених газів;
 • труб металевих.

Послуги в сфері проектування, оцінки
технічного стану та експлуатаційної
придатності будівель та споруд

Обстеження технічного стану, паспортизація,
розробка проектів посилення будівель та
споруд, будівельних конструкцій та інженерних мереж