Послуги

Експертиза (за необхідності – аудит, складання проектів декларацій) з охорони праці та промислової безпеки

  • щодо спроможності підприємства виконувати роботи підвищеної небезпеки;
  • щодо спроможності підприємства експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки;
  • імпортного устаткування на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
  • устаткування для отримання дозволу на застосування.

Технічний огляд; позачерговий технічний огляд у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження устаткування; експертне обстеження, технічне діагностування з продовженням строку служби, складання паспортів устаткування

  Зазначені роботи виконуються для наступного устаткування:

  • парових та водогрійних котлів;
  • посудин, що працюють під тиском;
  • трубопроводів пари та гарячої води;
  • вантажопідіймальних кранів, талів, підйомників;
  • ліфтів;
  • електроустановок та електрообладнання;
  • обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній, ливарній та коксохімічній промисловості, ливарного обладнання.

Неруйнівний контроль устаткування

  Неруйнівний контроль здійснюється за наступними методами контролю: візуально-оптичний, ультразвуковий, магнітопорошковий, капілярний та вимірювання твердості металу.

  Роботи з неруйнівного контролю виконуються у наступних виробничих секторах:

  • литво;
  • поковки, прокат, листи;
  • зварювання та наплавки;
  • труби;
  • металовироби та напівфабрикати;
  • металообробка та метало виробництво;
  • теплова енергетика;
  • трубопроводи;
  • хімія та нафтохімія;
  • бурильне обладнання;
  • вантажопідіймальні механізми;
  • металоконструкції та будівельні конструкції.

Обстеження технічного стану, паспортизація, розробка проектів посилення будівель та споруд, будівельних конструкцій та інженерних мереж

  • обстеження та паспортизація будівель та споруд;
  • розробка проектів посилень конструкцій;
  • розробка проектів нового будівництва;
  • здійснення технічного нагляду за будівництвом;
  • здійснення авторського нагляду.

Випробування продукції в акредитованій НААУ випробувальній лабораторії

  Компетентність та незалежність випробувальної лабораторії, яка є структурним підрозділом Науково-виробничого підприємства «УКРТЕХЕКСПЕРТ» (далі – випробувальна лабораторія) підтверджена атестатом акредитації № 2Н1023 від 14.08.2014 р. Національного агентства з акредитації України (НААУ) відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

  Результати випробувань, що подаються у звітах про випробування за встановленою формою, можуть бути використані, в тому числі, при виконанні робіт з сертифікації продукції та робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів України.

  Випробувальна лабораторія проводить випробування наступної продукції:

  • вантажопідіймальних кранів, талів, домкратів, лебідок, підйомників, навантажувачів;
  • ліфтів, ескалаторів та пішохідних рухомих доріжок;
  • котлів центрального опалення, котлів парових та інших парогенераторів, пальників пічних, радіаторів та конвекторів центрального опалення;
  • резервуарів та балонів металевих для стиснених або скраплених газів;
  • труб металевих.

  Повна галузь (сфера) акредитації випробувальної лабораторії приведена у додатку до атестату акредитації.

  Вимірювання та випробування виконують досвідчені спеціалісти, які пройшли потрібне навчання за своїм напрямком та володіють відповідними методами випробувань. Крім того, спеціалісти випробувальної лабораторії на постійних основах проводять роботу по опануванню нових напрямків випробувань та розширенню галузі (сфери) акредитації.

  Випробувальна лабораторія має необхідне сучасне випробувальне обладнання та засоби вимірювальної техніки для проведення випробувань згідно галузі (сфери) акредитації, а саме: міцності та стійкості вантажопідіймальних споруд; визначення геометричних розмірів та швидкісних характеристик; вимірювань параметрів шуму та вібрації; визначення составу продуктів горіння пальників; гідравлічних випробувань тиском до 500 бар; визначення механічних властивостей металів; перевірки параметрів електробезпеки та багатьох інших випробувань.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Послуги в сфері охорони праці
та промислової безпеки

Послуги в сфері проектування, оцінки
технічного стану та експлуатаційної
придатності будівель та споруд